JUHLATILA NIZZA VARAUSEHDOT

Varausehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on varauksen tehtyään saanut varausvahvistuksen tai suorittanut näissä ehdoissa mainitun laskutetun ennakkomaksun tai koko varauksensa laskun mukaisesti.

Varaaminen ja maksut 
Varaajan tulee olla täysi-ikäinen. Ilman huoltajaa varausta järjestäviltä alaikäisiltä vaaditaan huoltajan kirjallinen sitoumus, joka toimitetaan myyjälle vähintään 14 päivää ennen varauksen alkua.

Varauksen tehtyään asiakas saa varausvahvistuksen, joka vahvistaa peruutusehdot. Ennakko - ja loppumaksusta asiakkaalle lähetetään lasku suorituksen maksamista varten.

Tilavarauksesta erääntyy 50% maksettavaksi 7vrk varaushetkestä lukien ja loput 28vrk ennen tilavarauksen alkamista jos muuta ei ole sovittu. Mikäli varaus tehdään niin, että varauksen alkuun on vähemmän kuin 28 vrk erääntyy lasku maksettavaksi heti (tai enintään 2 pankkipäivää) jos ei muuta ole sovittu. Ennakkomaksun suuruus on 50% kohteen vuokrahinnasta.


Peruutukset
Peruutukset tulee tehdä aina kirjallisesti ko. myyntipalvelun osoitteeseen tai sähköpostilla. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on saapunut myyntipalveluumme.

Mikäli asiakas peruuttaa tilavarauksensa:

Viimeistään neljä (4) viikkoa ennen varauksen alkamispäivää, palautetaan ennakkomaksu ja loppumaksu vähennettynä toimistokuluilla 50€.

Juhlatila Nizzan oikeus perua varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majeure, voi Juhlatila Nizza perua varauksen. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada maksamansa maksut kokonaisuudessaan takaisin. Mikäli varausta koskevia suorituksia ei asiakkaan toimesta ole maksettu eräpäivään mennessä varaus peruuntuu automaattisesti.

Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin.

Oleskelu tiloissa

Juhlatila Nizzan tilat ovat asiakkaan käytettävissä sovitusta varauspäivästä ja -kellonajasta lähtien siihen saakka kun sopimus edellyttää.

Kohteen loppusiivous kuuluu hintaan ja suoritetaan aina vuokraajan toimesta. Asiakkaan tulee kuitenkin ylläpitää kohtuullista siisteystasoa varauksen aikana, sekä luovutukseen mennessä palauttaa tila pääpiirteittäin kuntoon joka vastaa vastaanottohetkeä. Ennen luovutusta asiakkaan vastuulla on astioiden pesu, roskien vienti, jääkaapin tyhjennys, valojen sammutus, ovien lukitseminen ja ikkunoiden sulkeminen. Pesemättömistä astioista veloitetaan erikseen 50€ lisämaksu, viemättömistä roskista 50€ ja tyhjentämättömästä jääkaapista 50€.

Erikoissiivouksesta, sekä mahdollisista rikkoutuneista kalusteista, astioista tai laitteista on vuokranantajalla oikeus periä kulut todellisten aiheutuneiden kulujen mukaan, 50€/h. Erikoissiivouksella tarkoitetaan esim. kalusteiden erikoispuhdistusta, mattojen pesetystä tai kiinteistön kiinteisiin osiin kohdistuvia erikoispuhdistus tai maalaus- tai korjaustoimenpiteitä, jotka johtuvat asiakkaan oleskelusta kohteessa.

Mikäli asiakas aiheuttaa häiriötä tai vaaraa samassa kiinteistössä oleville tai alueen muille asiakkaille, on vuokranantajalla/edustajalla/myyjätaholla oikeus purkaa varaussuhde yhden huomautuksen jälkeen välittömästi. Kaikista häiriöistä aiheutuneet toimenpiteet ja kulut laskutetaan asiakkaalta todellisten kertyneiden kustannusten mukaan.

Tupakointi on kielletty kaikissa sisätiloissa Juhlatila Nizzan alueella. Luvattomasta sisällä tupakoinnista veloitetaan yksi ylimääräinen vuokrakohteen vuorokausivuokra lisättynä tekstiilien pesulalaskulla.

Lupa lemmikin tuonnista tiloihin on pyydettävä aina myyjätaholta. Luvatta tuoduista lemmikeistä peritään 40 €/lemmikki/vrk lisämaksu.

Juhlapalvelu Nizza ei vastaa luvattomasta tupakoinnista tai eläinpölystä aiheutuneista allergia tms. ongelmista asiakkaille

Vahinkojen korvaukset
Asiakas on velvollinen korvaamaan Juhlatila Nizzan tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingon.

Henkilömäärä
Vuokrattavia tiloja ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä tilojen kuvauksessa tai tilauksen yhteydessä on enimmäishenkilömäärästä mainittu.

Huomautukset ja reklamaatiot
Kaikki vuokrattavien tilojen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset on välittömästi vuokrasuhteen aikana havaittu ilmoitettava suoraan Juhlatila Nizzaa edustavalle yhteyshenkilölle. Mikäli asiaan ei tule korjausta on kirjalliset korvausvaatimukset on tehtävä 30 vrk:n kuluessa vuokra-ajan päättymisestä.